Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>

Bachelor's Programmes:

Geology
Geography
Mapping and Cadastral Job
Hydro-meteorology
Service

Master's Programmes:

Geophysics / Hydrogeology and Engineering Geology / Mineral Exploration and Research / Minerology, Petrography and Geology / Historic and Regional Geology and Public Geography / Geomorphology / Nature Management and Ecology / Physical Geography and Landscape Ecology / Hydro-meteorology / Service / Mapping / Cadastral Job

Entrant
Latest Publications
Հայաստանի տարածքի երկրաշարժածին զոնաները և նրանց երկրաշարժաակտիվությունը (հաղորդում 1)
2015 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 107-115
|
Քրոմիտի ծագումը և հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Սևանի օֆիոլիտային հիպերբազիտների պրոտրուզիվ զանգվածներում
2014 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #3, էջ 3-11
|
Հիդրոտեխնիկական կառույցներում գրունտների ուռչման դեմ կիրառվող հակադեֆորմացիոն միջոցառումներ (Противодеформационные мероприятия, применяемые при набухании грунтов гидротехнических сооружений)
2014 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #3, էջ 12-18 (ռուսերեն)
|
Heavy metal adsorption by Armenian natural zeolite from natural aqueous solutions (Հայաստանի բնական ցեոլիթների օգնությամբ բնական ջրերից ծանր մետաղների կլանումը)
2014 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 31-35
|
Գյուղատնտեսության էկոլոգացման հիմնադրույթները
2014 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 47-53
|