Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>

Bachelor's Programmes:
Philosophy
Psychology


Master's Programmes:
Philosophy
Ethics
Psychology of
Personality and Psychological Consulting
Psychology of Managemen
t and Organizational Psychology
Clinical Psychology and Psychotherapy
Developmental Psychology
Social and Political Psychology
Emergencies and Crisis Situations Psychology

Entrant
Latest Publications
Հոգեբանական գիտափորձերի պրակտիկում
2015 | Book
Ուսումնամեթոդական ուղեցույց / Կազմ.՝ Հ.Մ. Ավանեսյան: -Եր.: 2015. - 50 էջ
|
Տաթևի դպրոցի փիլիսոփայության գնահատության հարցի շուրջ
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 54-66
|
Levon Babajanyan
Դիմավորության և անդեմության երկընտրանքը զանգվածային հասարակության սոցիոմշակութային միջավայրում
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-14
|
Hayarpi Sahkayan
Դիսկուրսը որպես հաղորդակցման սոցիալական համատեքստ. Միշել Ֆուկո
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 15-27
|
Arpine Melkumyan
Ազգային հարցը Ալ. Մյասնիկյանի տեսական ժառանգության մեջ
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 28-40
|
Hairstyles 2015 buy backlinks Tattoo Designs Hair Colors 2015 Fashion