Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>

Բակալավրիատ
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ

Տեղեկատվական անվտանգություն

Մագիստրատուրա
Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական ևծրագրային ապահովում
Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա

 

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Դ. Ա. Գրիգորյան
On the uniqueness of βδ-normal form of typed λ-terms for the canonical notion of δ-reduction (Տիպիզացված λ-թերմերի βδ-նորմալ ձևի միակության մասին` կանոնիկ δ-ռեդուկցիայի գաղափարի դեպքում )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 37-46
|
Դ. Ս. Սարգսյան
On the possibility of group-theoretic description of an equivalence relation connected to the problem of covering subsets in finite fields with cosets of linear subspaces (Վերջավոր դաշտերում ենթաբազմությունները գծային տարածություների հարակից դասերով ծածկելու խնդրի հետ կապված համարժեքության հարաբերության խումբ-տեսական նկարագրության հնարավորության մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 23-27
|
Ա. Բ. Ղազարյան
On palette index of unicycle and bicycle graphs (Մեկ և երկու ցիկլեր պարունակող գրաֆների պալիտրայի ինդեքսի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 3-12
|
Դ. Ա. Գրիգորյան
On main canonical notion of δ-reduction (Հիմանական կանոնիկ δ-ռեդուկցիայի գաղափարի մասին)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 191-199
|
On a linearized coverings of a cubic homogeneous equation over a finite field. Upper bounds (Վերջավոր դաշտի վրա մեկ խորանարդային համասեռ հավասարման գնայնացված ծածկույթները: Վերջին գնահատական )
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 180-190
|