Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ
Փիլիսոփայություն
Հոգեբանություն


Մագիստրատուրա
Փիլիսոփայություն / Բարոյագիտություն / Անձի հոգեբանություն և հոգեբանականխորհրդատվություն / Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն / Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա / Զարգացման հոգեբանություն / Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն / Արտակարգ իրավիճակների, ճգնաժամային իրավիճակների հոգեբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Հոգեբանական գիտափորձերի պրակտիկում
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ուղեցույց / Կազմ.՝ Հ.Մ. Ավանեսյան: -Եր.: 2015. - 50 էջ
|
Տաթևի դպրոցի փիլիսոփայության գնահատության հարցի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 54-66
|
Լևոն Բաբաջանյան
Դիմավորության և անդեմության երկընտրանքը զանգվածային հասարակության սոցիոմշակութային միջավայրում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-14
|
Հայարփի Սահակյան
Դիսկուրսը որպես հաղորդակցման սոցիալական համատեքստ. Միշել Ֆուկո
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 15-27
|
Արփինե Մելքումյան
Ազգային հարցը Ալ. Մյասնիկյանի տեսական ժառանգության մեջ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 28-40
|
Hairstyles 2015 buy backlinks Tattoo Designs Hair Colors 2015 Fashion